Bericht: Leidsche Rijn HU | samenleving | 23 januari 2017

Het is waarschijnlijk het ergste wat je als ouder kan overkomen, het verliezen van je kind. Vaak is het moeilijk om hierover te praten, terwijl je dat wel graag zou willen. Wereldlichtjesdag helpt bij de verwerking van dit grote gemis. Bij deze avond sta je samen met ouders die hetzelfde hebben meegemaakt even stil om het verdriet te delen. Onze verslaggever Veerle Bos spreekt met initiatiefneemsters van Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn, Narda Delhaas en Caroline de Bruijn over deze bijzondere bijeenkomst.

 

Artikel in EigenLRmagazine – herfst 2016 | tekst: Anoek Roodenburg | fotografie: Wim van IJzendoorn

Wereldwijd wordt elke tweede zondag van december om 19.00 uur plaatselijke tijd een kaars aangestoken om stil te staan bij overleden kinderen. Zo wordt over de hele wereld een denkbeeldig lint van licht gevormd. Sinds vorig jaar doen we dit ook in het Máximapark.

Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn is een initiatief van Narda Delhaas en Caroline de Bruijn van Amenti Uitvaartverzorging, Ilja Geensen van Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies en Leonita Gerssen van Afscheidsgedichten.com.

‘De opkomst was overweldigend vorig jaar, boven verwachting. Er waren meer dan 300 mensen en we hebben 55 namen van overleden kinderen opgelezen. Zóveel mensen bij elkaar, die allemaal weten hoe het voelt om een kind te verliezen, van een ongeboren kind tot een volwassen kind. Er waren ook ouderen die lang geleden overleden kinderen wilden gedenken, eindelijk weer een keer hun namen hardop wilden horen. Er waren mensen die elkaar troostten, terwijl
ze elkaar niet kenden. Toen we hieraan begonnen, hadden we geen idee hoeveel impact het zou hebben.

Het hele park was verlicht. Langs alle paden die naar de Bosspeeltuin leiden, stonden aan weerszijden brandende waxinelichtjes, aangestoken door de
scouts van Rhenova. Zoveel mensen en bedrijven hebben belangeloos mee­gewerkt. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Zonder sponsoren, donateurs en vrijwilligers is het niet mogelijk om dit te organiseren.

Ook dit jaar is er weer een kort, ingetogen programma. Het draait allemaal om het aansteken van de centrale kaars om 19.00 uur en het noemen van de namen van de overleden kinderen. Daarnaast worden er ook vier kaarsen aangestoken namens de ouders, broers en zusjes, opa’s en oma’s en vrienden en vriendinnen.

Bij binnenkomst steekt iedereen een kaars aan, deze zetten we allemaal bij elkaar in een groot hart. Er is live muziek, een welkomstwoord, een persoonlijk verhaal, er wordt een gedicht voorgedragen en tot slot krijgen de aanwezigen een lintje waarop ze de naam van het overleden kind of iets anders kunnen schrijven. Deze lintjes worden in het hek rond de Bosspeeltuin gehangen. Sommige lintjes van vorig jaar hangen er nu nog, heel bijzonder.’

www.wereldlichtjesdagleidscherijn.nl  |  FB: /Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn / Utrecht
info@wereldlichtjesdagleidscherijn.nl  |  aanmelden@wereldlichtjesdagleidscherijn.nl

———————————————————————————————

Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn 2016
zondag 11 december
inloop vanaf 18.00 uur
programma 18.45 – 19.30 uur
In het Amfitheater van de Bosspeeltuin bij
Parkrestaurant Anafora, Máximapark

Vorig jaar rond deze tijd vroeg Miriam van Kreij van MirreMaan mij of ik met haar samen Wereldlichtjesdag wilde organiseren in Leidsche Rijn. Ja, dat wilde ik! Mooi en zinvol, en een uitdaging om te organiseren.

Wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag is een initiatief dat in 1997 is ontstaan in Amerika en wordt elk jaar door steeds meer mensen wereldwijd opgepakt. Op de 2e zondag van december worden alle overleden kinderen herdacht met het aansteken van een kaars om 19.00 uur lokale tijd. Zo ontstaat een denkbeeldig lint van licht over de hele wereld ter ere van alle overleden kinderen. Àlle overleden kinderen: het kind dat nooit de kans heeft gekregen om te ademen, het kind dat tijdens zijn of haar hele korte leven heeft moeten vechten en heeft verloren, het kind dat verongelukt is of omgekomen door geweld, het kind dat zelf voor de dood gekozen heeft en het kind dat op oudere leeftijd door een ziekte is overleden.
Met de nabestaanden in onze gedachten wilden Miriam en ik hier graag gestalte aan geven. In korte tijd hadden we een goed groepje gevormd met mijn compagnon
Caroline de Bruijn, Ilja Geensen van Brasa Praktijk voor Rouw en Verlies en Leonita Gerssen van afscheidsgedichten.com. We wisten helemaal niet wat we konden verwachten, Caroline en ik waren zelfs wat terughoudend in het aantal mensen dat zou kunnen komen. We hadden wel allemaal goede ideeën.

Stil verdriet

Adembenemend was dan ook het verlichtte Màximapark afgelopen zondag 13 december. Langs alle paden die naar de Bosspeeltuin leiden stonden aan weerszijden brandende waxinelichtjes.
Hartverwarmend was alle medewerking die wij bij het organiseren hiervan kregen van vrijwilligers en lokale ondernemers.
En ongelooflijk de opkomst van ruim 300 mensen die een lichtje kwamen aansteken voor het kind dat zij meedragen in hun hart. De saamhorigheid buiten in de kou was voelbaar. Het was indrukwekkend, juist ook om het stil verdriet dat al deze mensen met zich meedragen.

Ontroerend waren de vijf dappere kaarsen die de volgende ochtend nog brandden toen ik kwam om het hart en de kaarsjes op te ruimen.

Narda Delhaas

Amenti uitvaartverzorging | De Meern