Stichting Wereldlichtjesdag

Leidsche Rijn

Organisatie:

Bestuursleden Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn

Voorzitter | Ilja Geensen (onbezoldigd)

Algemeen bestuurslid | Nico van Huussen (onbezoldigd)

Algemeen bestuurslid | Janine van Veen (onbezoldigd)

Secretaris| Eefje Visser (onbezoldigd)

Penningmeester | Johannes Verheijden (onbezoldigd)

Heeft u vragen?

Mail ons gerust.

Algemene Verordening Gegevensbescherming en Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn l Utrecht

Algemene info

Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn l Utrecht, gevestigd aan Voordorpsedijk 32A, 3737 BK Groenekan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze, verkorte, privacyverklaring.

Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn l Utrecht

Het bestuur van Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn l Utrecht bestaat uit 4 personen die persoonsgegevens verwerken.

Dit zijn: Ilja Geensen, Nico van Huussen, Janine van Veen en Johannes Verheijden.

Bij Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn l Utrecht worden díe persoonsgegevens genoteerd van mensen die zich aanmelden voor de bijeenkomst en van vrijwilligers die helpen bij de bijeenkomst. Wij noteren en bewaren geen bijzondere en gevoelige gegevens.

Elke computer/laptop/tablet/mobiel is beveiligd met een wachtwoord.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voor-en achternaam en e-mailadres.

Doel waarvoor de deze gegevens worden verwerkt:

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Deze gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de bijeenkomst.