Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn | Utrecht is een samenwerkingsverband tussen:

Ilja Geensen

Ilja Geensen

voorzitter
Nico van Huussen

Nico van Huussen

algemeen bestuurslid
Eefje Visser

Eefje Visser

secretaris
Janine van Veen

Janine van Veen

algemeen bestuurslid
Johannes Verheijden

Johannes Verheijden

penningmeester

Met elkaar geven wij vorm en inhoud aan deze herdenkingsbijeenkomst. De vele sponsoren, donateurs en vrijwilligers maken het mogelijk dat we dit kosteloos kunnen doen. Heb je belangstelling om mee te helpen? Voor de avond zelf zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten.

Meld je aan via info@wereldlichtjesdagleidscherijn.nl

Donaties

NL95INGB0007702244 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn De Meern. De stichting heeft de ANBI-status.

De Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn | Utrecht heeft sinds 17 maart 2020 onder nummer 857219169 de ANBI-status.