• Wereldlichtjesdag
    Leidsche Rijn

    Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden.

  • Wereldlichtjesdag

    In het Máximapark | Leidsche Rijn | Utrecht

    Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn 2015

Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn – Utrecht

Wereldwijde herdenking van overleden kinderen in Leidsche Rijn.

De tweede zondag van december, dit jaar op 12 december was Wereldlichtjesdag. Wereldwijd staken mensen dan kaarsen aan ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Dat gebeurt om 19.00 uur plaatselijke tijd en op deze manier is ieder verbonden met het denkbeeldige lint van licht dat de wereld rond gaat, om stil te staan bij dat ene kind dat zo wordt gemist.

Sinds maart is alles anders in de hele wereld. En zo werd ook Wereldlichtjesdag anders. Vanuit de Kerk aan het Lint werd een livestream van de ceremonie uitgezonden. Het was een intieme, liefdevolle en respectvolle ceremonie. Alle namen van de kinderen werden genoemd en voor hun werd een kaars aangestoken. We werd een gedicht voorgedragen voor en er was muziek.

Maar hoe anders het ook was, er was aandacht voor de kinderen en ieder kind werd met liefde genoemd! Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn, die deze dag organiseert, biedt een livestream aan, waarin we met elkaar stilstaan bij het gemis van de kinderen en de emoties die daarbij horen. Dat we ook op deze manier elkaar kunnen steunen en troosten.
Van een afstand en toch dichtbij!” Aldus Ilja Geensen, voorzitter van de Stichting.

Om Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn voor iedereen gratis toegankelijk te houden zijn wij blij met elke donatie op IBAN: NL95 INGB 0007 7022 44  t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn. De stichting heeft de ANBI-status.