• Wereldlichtjesdag
    Leidsche Rijn

    Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden.

  • Wereldlichtjesdag

    In het Máximapark | Leidsche Rijn | Utrecht

    Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn 2015

Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn – Utrecht

Wereldwijde herdenking van overleden kinderen in Leidsche Rijn.

Van harte welkom bij Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn. 

Elke tweede zondag van december, wordt wereldwijd Wereldlichtjesdag gehouden. Precies om 19.00 uur plaatselijke tijd steken mensen overal rond de aarde dan kaarsen aan ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Op deze manier is een ieder verbonden met het denkbeeldige lint van licht dat begint in Australië en reizend met de tijdzones de wereld rond gaat, om stil te staan bij dat ene kind dat zo wordt gemist.

Zo ook in de kerk aan het Lint, waarin we op zondag 11 december 2022 met elkaar stilstaan bij het gemis van de kinderen en de emoties die daarbij  horen. Zo steunen en troosten we elkaar.

Verderop deze website vindt u het programma en de wijzigingen voor dit jaar.

Om Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn te kunnen organiseren en voor iedereen gratis toegankelijk te houden vragen we u vriendelijk om een kleine vrijwillige bijdrage over te maken via:

IBAN: NL95 INGB 0007 7022 44
t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn

De stichting heeft de ANBI-status.