Programma

Zondag 12 december 2021
Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn | Utrecht

Hoe gaat het dit jaar?

Vanuit de Kerk aan het Lint zenden we een livestream van de ceremonie uit. Het zal een intieme, liefdevolle en respectvolle ceremonie worden. Vanzelfsprekend zal de organisatie de namen van de kinderen noemen en zal er een tastbare herinnering zijn voor wie dat wil. We dragen gedichten voor en er zal muziek ten gehore worden gebracht.

Voor wie?

Voor iedereen die een kind wil herdenken: ouders, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, juffen, meesters, vrienden en vriendinnen. Hoe oud dit kind was of hoe lang geleden het overleed, speelt geen rol. Iedereen die een kind mist, is van harte welkom dit kind in gezamenlijkheid te herdenken.

Wanneer?

Zondag 12 december 2021.
De ceremonie kan vanwege de Corona maatregelen ook dit jaar helaas niet fysiek bijgewoond worden. In plaats daarvan is er een livestream, die vanaf 18.30 uur te volgen is. Het programma start om 18.45 uur, de afloop is omstreeks 19.30 uur.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen de naam van hun overleden kind doorgeven welke tijdens de ceremonie genoemd zal worden.
Aanmelden is mogelijk tot donderdag 9 december 2021.

Donatie

Om Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn voor iedereen gratis toegankelijk te houden zijn we blij met elke  donatie vragen we u vriendelijke om een kleine vrijwillige bijdrage over te maken op:

IBAN: NL95 INGB 0007 7022 44

t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn.

De stichting heeft de ANBI-status.

Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn 2015
Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn 2015