Programma

Zondag 13 december 2020.
De livestream start om 18.30 uur.

Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn | Utrecht

Wereldwijde herdenking van overleden kinderen in Leidsche Rijn.

De tweede zondag van december, dit jaar op 13 december is Wereldlichtjesdag. Wereldwijd steken mensen dan kaarsen aan ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Dit gebeurt om 19.00 uur plaatselijke tijd en op deze manier is ieder verbonden met het denkbeeldige lint van licht dat de wereld rond gaat, om stil te staan bij dat ene kind dat zo wordt gemist.

Sinds maart is alles anders in de hele wereld. En zo wordt ook Wereldlichtjesdag dit jaar anders. Maar hoe anders het ook wordt, er zal aandacht zijn voor de kinderen en ieder kind zal met liefde worden genoemd! Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn, die deze dag organiseert, heeft na overleg besloten dat er dit jaar in plaats van een fysieke bijeenkomst een digitale bijeenkomst zal zijn. “Een van de belangrijkste reden is dat we de gezondheid en veiligheid van alle gezinnen en aanwezigen vooropstellen en dus geen risico’s willen nemen. We denken dat we met een livestream ook een Wereldlichtjesdag kunnen bieden, waarbij we met elkaar kunnen stilstaan bij het gemis van de kinderen en de emoties die daarbij horen. Dat we ook op deze manier elkaar kunnen steunen en troosten. Van een afstand en toch dichtbij!” Aldus Ilja Geensen, voorzitter van de Stichting.

Hoe gaat het dit jaar?

Vanuit de Kerk aan het Lint zenden we een livestream van de ceremonie uit. Het zal een intieme, liefdevolle en respectvolle ceremonie worden. Vanzelfsprekend zal de organisatie de namen van de kinderen noemen en zal er een tastbare herinnering zijn voor wie dat wil. We dragen gedichten voor en er zal muziek ten gehore worden gebracht.

Voor wie?

Voor iedereen die een kind wil herdenken: ouders, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, juffen, meesters, vrienden en vriendinnen. Hoe oud dit kind was of hoe lang geleden het overleed, speelt geen rol. Iedereen die een kind mist, is van harte welkom dit kind in gezamenlijkheid te herdenken.

Wanneer?

Zondag 13 december 2020. De livestream start om 18.30 uur.

Aanmelden

Wilt u deze bijzondere ceremonie thuis meebeleven, meldt u dan hier aan. Na registratie ontvangt u een link voor de livestream.

Deelname is gratis.

Belangstellenden kunnen de naam van hun overleden kind doorgeven. Ook dit jaar zal de organisatie hun namen noemen. Daarnaast kunt u een korte spreuk en een beeld of symbool doorgeven dat bij dit kind past. Deze krijgen een mooie plek in de ceremonie en de stichting zorgt voor een tastbare, persoonlijke herinnering aan deze dag.

Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn 2020: alleen en toch samen.

Om Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn voor iedereen gratis toegankelijk te houden zijn we blij met elke  donatie op IBAN: NL95 INGB 0007 7022 44 t.n.v. Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn. De stichting heeft de ANBI-status.

Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn 2015
Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn 2015